BLOG 

Opíšeme Ti priebeh kurzu účtovníctva, aby si vedel/a na čo sa máš tešiť 🙂

Náš kurz účtovníctva pozostáva z troch navzájom prepojených modulov – Jednoduchého účtovníctva, Podvojného účtovníctva, Mzdového účtovníctva a personalistiky.

Celým našim kurzom účtovníctva ťa prevedú skúsení lektori – účtovníci s dlhoročnou praxou.

Počas celého kurzu budeš dostávať rôzne zadania z oblasti účtovníctva a intenzívne pracovať v účtovnom softvéri, aby si si vyskúšal/a aké je to byť v „koži účtovníka“.

 

  • Modul mzdového účtovníctva a personalistiky tvorí 62 vyučovacích hodín, počas ktorých ti predstavíme prácu mzdárky, či personalistky. Získaš prehľad v Zákonníku práce, zorientuješ sa v pracovno-právnych vzťahoch, naučíš sa spracovať mzdovú agendu, výpočet miezd, odvodov a ďalších zrážok, vypĺňať všetky potrebné výkazy a tlačivá súvisiace s evidenciou zamestnancov. Samozrejme, všetky tieto úkony, budeš spracúvať aj pomocou účtovného softvéru.

 

  • V úvode podvojného účtovníctva sa zoznámiš predovšetkým so Zákonom o účtovníctve, s Postupmi účtovania a základným systémom účtovania. V nadväznosti na teoretickú časť jednotlivých účtových tried, budeš intenzívne pracovať v účtovnom softvéri, kde budeš dostávať rôzne zadania, aby si si vyskúšal prácu účtovníka. Okrem toho, sa naučíš pomocou súvislého praktického príkladu vypĺňať doklady, tlačivá, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Všetkým týmto činnostiam sa budeš venovať až 128 vyučovacích hodín.

 

  • Na záver ti predstavíme účtovnú agendu v jednoduchom účtovníctve. Počas 50 vyučovacích hodín sa naučíš pracovať s účtovnými dokladmi, viesť účtovné  knihy, zorientuješ sa v druhoch príjmov, v spôsobe ich zdaňovania a v správnom type daňového priznania. Pomocou súvislého praktického príkladu v účtovnom softvéri, získaš prax v spracovaní daňového priznania k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb.

Ako získaš certifikát?

 

Kurz účtovníctva ukončíš záverečnou skúškou. Skúška sa vykonáva po každom module. Skúška je písomná a pozostáva z dvoch častí. Žiadny stres, skúška nie je ťažká 🙂

  • Prvú časť skúšky tvorí písomný test, ktorý pozostáva z okruhov otázok, ktoré počas kurzu preberieš.

 

  • Druhá časť skúšky obsahuje vypracovanie účtovného príkladu, neboj sa, počas kurzu takýchto príkladov vypracuješ veľa.

 

Po ich absolvovaní získaš certifikát – osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva SR s celoštátnou platnosťou.

 

Tešíme sa na teba a vidíme sa na kurze účtovníctva. 🙂

 

Tím sa.vzdelaj